Dokumenty

Vzorová smlouva
Všeobecné obchodní podmínky platné od 2. 12. 2019
Provozní podmínky platné od 19. 3. 2021
Dopis ke změně provozních podmínek ze dne 18. 2. 2021
Technické parametry VDSL ze dne 18. 2. 2021
Zásady ochrany osobních údajů ze dne 5. 2. 2021
Výpis z obchodního rejstříku
Osvědčení ČTÚ (1)
Osvědčení ČTÚ (2)
Osvědčení o registraci k DPH
Typy rozhraní
Poučení spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
Sdělení před uzavřením smlouvy
Doporučení ČTÚ k návrhům smluv

Archiv

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 10. 2010 do 19. 11. 2013
Všeobecné obchodní podmínky platné od 20. 11. 2013 do 1. 12. 2019
Provozní podmínky platné od 1. 10. 2010 do 18. 3. 2021